Close

Om Boulderby

Boulderby er en foreningen for bouldering udendørs i Danmark. Det handler om: urban bouldering, parkour-bouldering, bouldering på kæmpesten, udvikling af fremtidige faciliteter, klubture, vidensdeling og formidling.

Som medlem i Bouldeby har du mulighed for at støtte og præge udviklingen af offentlig tilgængelige bouldermuligheder i dit lokalområde, tage på ture med klubben og låne klubbens ressourcer til egne ture. Igennem fællesskabet og organisering har vi bedre mulighed for at skaffe ressourcer til crash-pads og transport fx ladcykler og minibusser – hvis vi gerne vil besøge andre steder i Danmark.

Foreningen har to aktivitetsgrene:

  1. Medlemsaktiviteter: Vi tager ud sammen for at boulder på hvad vi kender og udvikler på det, vi ikke kender. Det handler om at skabe et sammenhold og kultur omkring bouldering udendørs. Det offentligt tilgængelige er vores ”klatrehal” – så det handler også om god opførsel (etik og etikette).
  2. Udvikling og projekter: Vi vil arbejde for, at der opføres flere offentlig tilgængelige bouldermuligheder igennem erfaringsdeling med arkitekter, entreprenører, bygherrer osv. Vi kan også selv igangsætte projekter. Et område i fokus vil også være opdatering af topo’er og andet kommunikation.

Hvor er Boulderby nu?

Pt. er vi en forening i København. Vi er begyndt at arrangere ture og undersøger mulighederne på broen, der fører Ryvangs Alle over Tuborg vej. Vi har planer om at lave en årlig klatrefestival for urban-bouldering, vi kigger på muligheden for at flytte kæmpestenene Skåne og Sjælland. Vi har planer om at lave en udvidet topo for København.

Vi søger flere hænder til at bære foreningen og udvikle udendørs klatredanmark – primært bouldermæssigt.

Den nærmere fremtid

Visionen er, at Boulderby kan række ud og lave aktiviteter andre stede også. Vi kan tage ud og undersøge muligheder på de kæmpesten, der ligger i landskabet. Der er boulderskulpturer andre steder, der er broer og facader andre steder som mangler vores besøg.

Det er også en del af visionen at samtænke bouldering, kunst og kultur. Når vi klatrer på en bygning, mindesmærke, en bro, kunst, udsmykning, kæmpesten you name it… hvorfor ikke opsøge viden omkring det vi klatre på. Hvis vi formidler den viden hvor vi kan får bouldering ikke kun værdi for os, men

Vores team

Felicia Engstrøm

E-mail: fke@boulderby.dk

Johan Dalmeijer

jod@boulderby.dk

Felicia og Johan er foreningens ansigt ud af til og driver arbejdet foreningen hjemmside, igangssættelse af interessante idéer og udvikling. Vi sidder også som medlemmer i bestyrelsen.